เพชรแข็งแกร่งที่สุดจริงหรือ? เพชรแตกได้หรือไม่

ถ้าเอาค้อนมาทุบเพชรจะแตกไหม? … More เพชรแข็งแกร่งที่สุดจริงหรือ? เพชรแตกได้หรือไม่